Projects

Base Camp Adršpach, 2014-2015, Adršpach

Nursery schools, Hronov, 2010-2011, Hronov

Baby aqua park Plavacek, 2008-2008, Rozmital pod Tremsinem

Ice-stadium, 2001-2002, Hronov