close
 

Kontextuální urbanismus postaveného domu je jedním z výrazných prvků stavby. Kromě pozice vstupu jej lze vnímat například na detailu motivu zaoblené vstupní zdi, který se objevuje také na několika okolních, dříve postavených domech. Hlavní vstup byl navržen tak, aby byl prodloužením již zmíněné ulice od nádraží a vedl jakoby do nekonečna. Vytvoření uliční čáry hmotou zastřešení paralelně s alejí topolů podporuje směr průběžné příčné ulice. Na odvrácené straně stadionu potom nenásilně uvolňuje úbočí svahu pod hronovskou sokolovnou a nechá vyniknout reliéfu svahu terénu porostlého množstvím vzrostlých stromů. Svah přechází ve své jižní straně volně k zástavbě řadových rodinných domků. Objekt stadionu jej násilně nepřerušuje. Původní rodinné domky tak nebudou po dokončení výstavby stát proti velké hmotě zimního stadionu. V této fázi realizace mi právě východní strana realizovaného stadionu svým nasazením šikmo ke svahu a jednoduchým motivem betonové lávky připadá jako nejsilnější místo stavby. Možná je to tím, že průčelí je v podstatě již definitivní a výsledné dokončení stavby s realizací šaten již podstatně vyznění fasády neovlivní. Natočení stadionu rovnoběžně s ulicí pomohlo uvolnit jižní stranu stavebního pozemku s místem, kde byl dříve vstup na stadion. Nyní je strana ještě nedokončená. Již nyní je ale patrné, jak bude vypadat stadion po dokončení. Stadion bude z této strany působit v zástavbě města jako zakončující prvek uliční řady a také jako solitér, který nevytváří domovní blok. Prostředí tak v obtížném místě kontrastu velké hmoty zimního stadionu a drobné řadové obytné zástavby získá možnost se nadechnout a nebude odkázáno na život v mezích katastrálních hranic městské ulice uprostřed husté stavební zástavbou, jak by tomu bylo v případě realizace některého z druhé skupiny soutěžních návrhů.
Architekturu stadionu navrhli architekti Chmelař a Vít jako symbolickou studenou ledovou kostku. Hranol pokryli kombinací horizontálních pásů z betonu, stříbrného trapézového plechu, drátoskla, šedých desek Cemvin a větracích lamel. Opravdu názorná ukázka, jak banální úloha zastřešení zimního stadionu nemusí působit nudně a jak je možné ji dovést do výsledku vtipné koláže s čitelnou výtvarnou strukturou. Výtvarnou koncepci je možné si dlouho a se zájmem prohlížet a přitom uvažovat o významu jednotlivých vrstev. Jako by i fasády domu byly příběhem ledního hřiště, ploch jeho hracích třetin a čar určujících a omezujících pravidla hokejového utkání. Fasády domu i když nejsou příliš plastické – pokud opomeneme předsazenou ocelovou konstrukci. Přesto stavba nepůsobí plochým dojmem.
Interiér stadionu měl být celý neutrálně černý a měl dát vyniknout místu akčního děje: ledové ploše hřiště. Scénáři autorů s temným interiérem a svítícím ledem opravdu rozumím. Dnešní výsledný stav s obkladem stěn z nenatřených přírodních desek OSB ovlivnili požadavky investora.
V architektuře domu se objevuje opravdu dost rafinovaně intelektuálních míst. Kromě již zmíněných (průhled ulice, zaoblený vstup, vyzvednutí významu ledové plochy) uvedu ještě další příklady. Střed domu je přesně ve uprostřed ledové plochy. Nápis zimní stadion na objektu je v průhledu čitelný jako pandán s nápisem sokolovna na dnes již historické stavbě sokolovny z období před druhou světovou válkou. Určité významy je možné hledat v odstínu jediných barev použitých v architektuře domu na vstupním průčelí: červené a modré. Autory inspirovaly svou barvou čáry značení ledové plochy. Skoro mám pocit, že intelektuálních míst je v architektuře domu až zbytečně moc a že některé z nich jsou při běžné obhlídce stavby málo srozumitelné. Když jsem si prohlížel tento dům, zvolená pravidla architektury domu z úst autorů pro mne nebyla příliš důležitá. Vnímal jsem je především jako koncepci, o kterou si autoři vymysleli pro tento dům a pro místo, v které důvěrně znají a v kterém se často pohybují. Myšlenky přenesené autory do architektury, mne utvrzovaly o vlastní cestě autorů za výsledným řešením.

Intelektuální konstrukci domu v určitém smyslu akceptuji. Rozumím skutečnosti, že energie vložená do konstrukce vztahů prostředí, barev a chladu materiálů pláště, odstínu ocelové konstrukce a návrhu interiéru se středem na „jevišti“ hrací plochy, dokáže dát stavbě náboj, který si mohu vykládat po svém jako zcela jinou výtvarnou strukturu, než jak původně autoři domu zamýšleli. Někdo jiný v jiném čase může vnímat stavbu s jejím pláštěm opět zcela jinak. Pro mne je důležitá pocitová neurčitost fasád domu, daná použitím různých materiálů. V jedné rovině jakoby podsunutý „významový“ výklad pláště, kdy se dá na průčelí přečíst například výška střešní konstrukce stadionu, a na druhé straně vystavění průčelí domu na symbolických významech a vztazích. Zdánlivě obyčejné……, ale s vnitřní hloubkou.

Alexandr Skalicky, Stavba 2006

 

Zimní stadion

popis: zobrazit popis
realizace: 2002-2004
projekt: 2001-2002
adresa: Palackého 1000
investor: Město Hronov
autor: David Chmelař, Milan Vít
 
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07