close
 

Zadáním pro projekt bylo vytvořit dva totožné objekty s 9-ti malometrážními (startovními) byty do malého města v severovýchodních Čechách.
Při vytváření domů jsem si jako důležité téma určil zachování plynulého kontaktu obyvatel domů se zelení, na kterou jsou zvyklí z okolní krajiny. Proto hlavním úkolem návrhu bylo ponechat co možná největší plochu nevelkého pozemku pro soukromou zeleň, která bude ideálním místem pro aktivní odpočinek obyvatel. V domě má vždy jeden z bytů vstup přímo na terén. Ostatní obyvatelé mohou využívat lehké zavěšené balkóny, oddělené od obytných hal skleněnými stěnami, které zruší bariéru mezi interiérem a „zeleným“ exteriérem, a také střešní terasy, které nabízejí soukromí pro posezení, opalování, ale i pro sušení prádla.
Plně využitá plocha pozemku pro venkovní činnosti posouvá objemy soukromých prostor domů do výšky. Hmoty samotných objektů tím jakoby levitují a vytvářejí určité napětí. Touto levitací symbolicky odráží samotné napětí vzniku a zániku... Tento koloběh fungující na principu chaosu znázorňují nepravidelně členěné hmoty domů. Otvory plášťů domů jakoby směřují vzhůru, což umocňují i skosené hmoty vstupů na střešní terasy. Pomyslný spirálový tok se přimyká ke středové ose, která jej vyvádí vzhůru. Asociaci spirály vyvolalo označení bytů v zadání jako „startovní“. Osa této spirály představuje řád...
Výraznou součástí návrhu objektů je barevné řešení. Hladké fasády domů jsou monochromní, pravý dům šedý a levý temně hnědý. Toto nepředstavuje jedinou odlišnost obou domů, liší se i rozmístěním otvorů, jež podtrhuje individualitu obyvatel bytů. Páteří objektů jsou výrazně barevné schodišťové prostory, připomínající svým horním osvětlením komíny.
 

 

Bytové domy, Police nad Metují

popis: zobrazit popis
realizace: 2002-2004
projekt: 2001-2002
adresa: Fučíkova
investor: Město Police nad Metují
autor: David Chmelař
 
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08