close
 

Revitalizace centra Hronova se skládá z těchto akcí:

1/ Revitalizace Náměstí Čs.a.
autoři: David Chmelař - Chmelař architekti, Milan Vít - Cuboid architekti, Marie Procházkova

2/ Revitalizace Parku A.Jiráska
autoři: David Chmelař, David Nyvlt  - Chmelař architekti, Štěpánka Šmídová, Martin Bosák - Šmídová Landscape architects

3/ Revitalizace opláštění 8 areálů škol (nové fasády veškerých škol ve městě)
autor: David Chmelař - Chmelař architekti

4/ Revitalizace přilehlých ulic a drobná architektura v centru
autor: David Chmelař - Chmelař architekti

Revitalizace centra spočívala v obnově ulic, a domů v majetku města Hronova v blízkosti hlavního náměstí. Toto náměstí spolu s přilehlými ulicemi bylo opraveno v prvním kole. V dalších etapách byly opraveny - zatepleny budovy všech škol ve městě. Dále byla vytvořena cyklostezka a k ní přiléhající odpočinková místa s informačním systémem o městě.

Ve všech úpravách centra Hronova jsme se drželi myšlenky návaznosti na dosud nepřekonanou meziválečnou architekturu města, která dosahovala celorepublikově vysokého standartu (architekti: Josef Kulka – spolupracovník A.Loose, Jindřich Freiwald – rodák z Hronova, Bohumil Šustr – tehdejší starosta města).

Koncepce výdlažby Náměstí Čs.a. kopíruje prostorovou konfiguraci jednotlivých zákoutí vybíhajících z hlavního prostranství náměstí (ulice kolmé na řeku). Tyto zákoutí jsme přepsali do obdélníků různé dlažby. Hlavní komunikace mezi Náchodem a Policí nad Metují vedoucí centrem města musela zůstat s živičným povrchem. Plocha celého náměstí byla odtěžena do jednoho metru hloubky, aby mohlo vzniknout únosné souvrství s vyrovnanějším povrchem. Záměrně jsme použili ověřené kvalitní materiály, které mají dlouhou životnost s trvalou estetickou hodnotou (žula – obklady, dlažby, exotická dřeva, osvětlovací tělesa Thorn a iGuzzini, zvolený mobiliář mmCité).

 

Revitalizace centra města Hronov

popis: zobrazit popis
realizace: 2008-2013
projekt: 2001-2012
adresa: Náměstí Čs.a. a přilehlé ulice
investor: Město Hronov
autor: Chmelař architekti
 
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23