close
 

Architektonicko – urbanistická studie uliční fronty Horního náměstí v Opavě

Autorská zpráva
Důležitým faktorem pro návrh je harmonicky doplnit již vytvořenou strukturu obchodního centra od architektonické kanceláře Petr Franta Architekti, která byla inspirována okolní zástavbou a krajinou vnitrobloku před vybouráním v 60 letech 20 století.

Hmotové řešení
Srostlice historických střech sloužila i nám jako inspirační zdroj. Na obrázku 1. a 2. jsou vyobrazeny střechy které sloužily jako předloha při formování vygradovaného vstupního portálu pasáže Radniční zasahujícího směrem do prostranství náměstí.
Náš návrh opět doplňuje vyšší domy na okraj řešeného městského bloku, uprostřed kterého je již navržená krajina nižších objemů obchodního centra s pasážemi. I ve tvarovaní objektů směrem do náměstí jsme vyšli z historické parcelace i zastřešení těchto uličních domů. Hmotově objekty gradují směrem k původní budově radnice. Na obou koncích jižní fasády náměstí ponecháváme vygradované nárožní objekty, vytvářející optické ukončení průhledů z ulice Ostrožní a od Rybího trhu.

Urbanistické uspořádání
Členění nové hmoty je v duchu původní parcelace. Nový dům odděluje jednotlivé městské prostory: hlavní prostor Horního náměstí, Rybí trh, ulici Ostrožná. Horní náměstí přímo opticky nepropojujeme s Rybím trhem ani Ostrožní ulicí. U divadla vytváříme původní vygradované nároží vytvářející přesně vymezený vstup do náměstí z Rybího trhu. Rybí trh s kostelem P.Marie si tak ponechá svou poklidnou atmosféru, nerušenou ruchem z hlavního náměstí. Prostranství mezi radnicí a divadlem chápeme jako hlavní shromažďovací prostor v centru města. Nové obchodní centrum bude měřítkově a významově plnohodnotným prvkem Horního náměstí. Prolamovaná fasáda Radniční pasáže reaguje i na tvary výdlažby okolo vodní plochy. Vstupní stěna obchodní pasáže je rovnoběžná z protějším bytovým domem. Prostranství mezi obchodním centrem a radnicí navrhujeme s odlišným charakterem prostředí podobným Rybímu trhu. Vzrostlé stromy vytvoří poklidnou atmosféru u vstupu do „vedlejší“ Pivovarské pasáže.
Důležitým faktorem pro nás bylo vytvoření živosti a komunikativnosti plánovaného objektu směrem do veřejného městského prostoru. Navrhujeme živý uliční parter s drobnými obchodními plochami, jakými jsou např. květinářství, trafika a restaurace s venkovním letním posezením, které budou vytvářet přirozený ruch pěší zóny. Tyto obchodní plochy jsou zvýrazněny v hmotovém členění fasád.

Fasády
Natočení hlavních vstupů obchodních pasáží přizpůsobujeme hlavním směrům přicházejících lidí. Namísto nízké, fádní a ploché fasády Slezanky stavíme plastickou fasádu proporčně navazující na fasády předválečného uspořádání bloku. Nově pojatá uliční fronta nabízí nové vizuální podněty vzniklé hrou stínů dopadajících na porézní kamenný obklad z travertinových desek. Velkorysý vstup do Radniční pasáže formujeme jako hlavní bránu – vstupní portál do vnitřního labyrintu prosklených ulic obchodního centra. Skleněná brána vytváří charakteristický, lehce rozpoznatelný bod v srdci města. Ve skleněných obkladech stěn a stropů se ve dne bude odrážet ruch na náměstí, a naopak, večer budou vyzařovat do okolí vnitřní život budovy. Důležitosti vstupního portálu odpovídá materiálové řešení (svíticí reklamní „diamant“ z mléčného skla, čiré strukturální zasklení, dřevěný obklad). Fasády a střechy navrhujeme jako sendvičové s vrchním obkladem z travertinových desek pokládaných v pruzích kopírujících štíty fasád. V osách ulic směřujících k obchodnímu centru (ulice Ostrožná, Hrnčířská a z Rybího trhu) jsme umožnili průhledy velkými okny. Celkovou atmosféru okolí dotváří noční nasvětlení budovy.
 

 

Obchodní centrum Opava

popis: zobrazit popis
projekt: 2009-2010
adresa: Horní náměstí
investor: CRESTYL
autor: David Chmelař
 
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07