close
 

Projekt revitalizace Parku A.Jiráska v Hronově vznikl spoluprací ateliérů Chmelař architekti - David Chmelař, David Nývlt a Šmídová Landscape architects - Štěpánka Šmídová, Martin Bosák.

Funkční a prostorové uspořádání parku respektuje členění areálu stávající vzrostlou zelení. Páteřní osa tvořená vzrostlými lípami – hlavní promenáda - začíná sochou Aloise Jiráska /patrona parku/, která bude symbolicky všechny příchozí vítat. Stromořadí  zakončuje plato s prameníkem / srdcem parku /. Do prameníku bude přivedena minerální voda z nově zrekonstruovaného pramenu NHr-1a (Regnerka), a ze znovu obnoveného pramenu Hronovka.

Park je osou aleje rozdělen na jižní – větší, osluněnou, pobytovou část, a severní – menší, klidovou reprezentativní část.

Koncepce řešení rekonstrukce parku vychází z myšlenky znovuobnovení funkce parku jako místa k odpočinku a k vykonávání volnočasových aktivit občanů města (pikniky, hry, relaxace na trávě, koupání…). Zvolený koncept úprav počítá s optickým a prostorovým propojením parku s řekou, vyčištěním od nánosů zchátralých objektů, a novým trasovaním parkových chodníků lépe vyhovujícím svým uživatelům. Základní kostru parku tvoří vycházkové chodníky – okružní promenáda protnutá křížem hlavních průchozích tras dělící park na jednotlivé pochozí travnaté sektory s různým fukčním využitím /rekreace, kultura, reprezentace, aktivity /.  Hlavní trasa parkem spojuje centrum města se Zbečníkem a Velkým Dřevíčem. Prochází podél aleje lip a přímo navazuje na lávku přes řeku Metuji. Okolo cest budou rozmístněna odpočinková místa s lavičkami.

Nově vytváříme další vstup do parku z ulice Jiráskova přímo proti schodišti ke zvonici Kostela Všech svatých. Tento vstup odlehčí stísněnému prostranství na chodníku před rodným domkem Aloise Jiráska při návštěvě parku větší skupinou turistů.

Mimo stavebních zásahů do struktury parku dojde i k obnově zeleně. Nynější zeleň parku složená pouze s trávníku a vzrostlých stromů přijde doplnit ještě o další vrstvu kvetoucích keřů a záhonů smíšené trvalkové výsadby. Vzrostlé stromy budou doplněny novými s vizí dlouhodobějšího růstu dřevin tak, aby posléze nahradily nynější vzrostlé stromy. Rostlinný materiál bude volen dle místního druhového zastoupení okolní krajiny.

 

Revitalizace parku A.Jiráska, Hronov

popis: zobrazit popis
realizace: 2012-2015
projekt: 2004-2015
adresa: Park A.Jiráska
investor: Město Hronov
autor: Chmelař architekti a Šmídová Landscape architects
 
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12