close
 

Projektem Nová Ledhuje navazujeme na dva domy se startovními byty - 9Bytovky, které s parcelou sousedí. Zadáním bylo vytvořit domy s malometrážními byty. Vytvořili jsme objekty, do kterých lze velmi snadno umístit rozličné dispozice bytů od 1 + 1 po mezonety. Doplňovali jsme nehierarchizovaný urbanismus stávajícího sídliště. Panelové domy svou hradbou brání výhledům z řešeného území na malebné panorama centra Police nad Metují s výraznou hmotou kláštera. Proto jsme navrženými domy vytvořili nezávislou obytnou skupinu - volný městský blok. Blok je z jihu vymezený čtyřmi bytovými domy ( 2 X 9Bytovky, 2 X cihlové bytové domy schodišťového typu a podélnou hmotou mateřské školky. Z východu blok vymezují nekoncepčně (vzhledem k ÚP) dva rodinné domy. Doprostřed bloku jsme umístili park pro trávení volného času obyvatel nerušených automobilovou dopravou (kurt na střeše polozahloubených garáží, altán s grilem, hřiště... Tímto "centrál parkem" vedou pouze cesty pro cyklisty a pěší. Jedna z nich by měla pokračovat dále směrem na jih a vytvořit tak přes areál kláštera potřebnou spojnici s centrem. Skladba domů začíná na západní straně Domem věží - 6.NP - jediný má výhledy na jih, tímto domem se vstupuje do parku . Park ze severu ohraničuje řada spojených domů schodišťového typu - 4.NP. Uprostřed kompozice je pavlačový dům 3.NP.

 

Nová Ledhuje, Police nad Metují

popis: zobrazit popis
projekt: 2002-2003
adresa: Velká Ledhuje
investor: Město Police nad Metují
autor: David Chmelař
 
 
01
 
02
 
03
 
04