close
 

Kostelní náměstí s kostelem sv. Petra a Pavla tvoří významnou součást urbanistické kompozice původního středověkého města Broumova. Kostel stojí uprostřed náměstí a svojí hmotou rozděluje celkovou plochu na dvě části. Jižní část je menší a využívají ji především obyvatelé, kteří vstupují pěšky do centra města. Severní část náměstí je mnohem větší a slouží zcela odlišně. Obyvatelé a studenti blízkých škol zde hlavně odpočívají a tráví volný čas. Před rekonstrukcí bylo náměstí především nezpevněnou zatravněnou a mírně svažitou plochou. Architekti plochu nově vyrovnali a spojili ji do jednoho vydlážděného celku. Povrch náměstí byl nově předlážděn původní žulovou dlažbou doplněnou o drobné plochy čedičových odštěpků. Základním prostorovým prvkem nové úpravy severního náměstí je vodorovné prostranství. Prostranství se zařezává do původní plochy, která se přirozeně svažuje směrem k hradbám. Odlišné výškové úrovně okrajů náměstí vyrovnali architekti schodišti a v severním náměstí postavili malý amfiteátr. Na jedné straně amfiteátru schodiště doplňují zabudované lavičky, na druhé straně amfiteátr lemuje stromořadí lip. V středu stojí malá kašna s pítkem. Jižní náměstí je vydlážděno stejně jako severní část. Zde žádné výškové rozdíly nejsou, dlažba pouze mírně klesá podél bočního průčelí kostela. Středem jižního náměstí je nově navržená několikametrová lavička. Významnou roli v nové úpravě obou ploch náměstí hraje zabudované umělé osvětlení. Hlavní osvětlení severního náměstí je puštěno do stupňů pod lavičky amfiteátru. Zářivky zabudovaného osvětlení osvětlují prostor náměstí nepřímým světlem a dávají vyniknout výškovým úrovním stupňů amfiteátru. Hlavní nepřímé osvětlení doplňují další svítidla zapuštěná do dlažby. Také jižní náměstí je řešeno podobně. Zářivky jsou zabudovány do dlouhé lavice ve středu vydlážděné plochy. V noci protíná světlo jasnou přímkou dlažbu jižně od kostela. Náměstí večer s rozsvícením světel prochází proměnou, která mění jeho denní velmi strohý charakter na noční magickou kulisu.

A10 NL, Ing.Arch. Alexader Skalický

 

Kostelní náměstí, Broumov

popis: zobrazit popis
realizace: 2005-2007
projekt: 2005-2007
adresa: Kostelní náměstí
investor: Město Broumov
autor: David Chmelař, Milan Vít
 
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07